Quy định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra

Ngày hỏi:15/03/2017

Bạn đọc Trần Thị Mỹ Ánh, địa chỉ mail myanh****@gmail.com thắc mắc: Tôi hiện đang làm trong một bộ phận thuộc cơ quan thanh tra nhà nước. Tôi có tìm hiểu về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Tôi thắc mắc: Việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra được quy định như thế nào? Cụ thể trong văn bản pháp luật nào? Rất mong nhận được phản hồi của Quý anh chị. Cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra được hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch, theo đó:

   Điều 12. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra

   1. Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra là người có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra được tiến hành khi có sự chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra hoặc khi có sự chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước hoặc khi xét thấy cần thiết nhằm bảo đảm việc thực hiện kế hoạch thanh tra hiệu quả.

   2. Việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra phải thực hiện bằng văn bản của người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra và phải tuân theo nguyên tắc, thủ tục quy định tại các Điều 3, 9, 10 và Điều 11 của Thông tư này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, được quy định tại Thông tư 01/2014/TT-TTCP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn