Quy định về việc thành lập ban quản lý dự án xây dựng trực thuộc

Ngày hỏi:23/12/2016

Quy định về việc thành lập ban quản lý dự án xây dựng trực thuộc. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định chủ đầu tư được phép thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc, nhưng ở đây chủ đầu tư là 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc thì có được phép thành lập ban quản lý dự án trực thuộc nữa không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 63 Luật xây dựng 2014 quy định về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực như sau:

   “1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện, người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để quản lý một số dự án thuộc cùng chuyên ngành, tuyến công trình hoặc trên cùng một địa bàn.

   2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án, tham gia tư vấn quản lý dự án khi cần thiết.

   3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm sau:

   a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 của Luật này, trực tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 của Luật này;

   b) Bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử dụng; trường hợp cần thiết được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình.

   4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án đối với dự án khác khi có yêu cầu và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70 của Luật này.”

   Như vậy, theo quy định Luật xây dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP chỉ có quy định đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực. Chỉ những đối tượng như trên có thẩm quyền thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

   Đối với trường hợp bạn là muốn thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc thì Ban quản lý trực thuộc sẽ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được thành lập từ Chủ đầu tư thành lập nếu xét thấy cần thiết.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thành lập ban quản lý dự án xây dựng trực thuộc. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật xây dựng 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn