Quy định về việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức từ 15/01/2019

Ngày hỏi:20/12/2018

Trong trường hợp năm 2019 cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập không tổ chức thi tuyển viên chức mà tổ chức xét tặng viên chức thì việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được quy định thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019) thì việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được quy định cụ thể như sau:

   1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

   a) Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP) đạt từ 50 điểm trở lên;

   b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP) (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

   2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP) cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP) (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

   3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP) thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP).

   4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn