Quy định về việc xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc

Ngày hỏi:31/10/2016

Quy định về việc xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Tuấn, đang sinh sống ở Khánh Hòa, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi việc xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc được quy định thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thanh Tuấn_097**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về việc xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc được quy định tại Điều 42 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, theo đó, việc xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội được quy định như sau:

   - Căn cứ vào tính chất, nội dung của vấn đề được giám sát, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tổ chức phiên họp Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội để xem xét, thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát.

   - Việc xem xét báo cáo của Đoàn giám sát theo trình tự sau đây:

   a) Đại diện Đoàn giám sát trình bày báo cáo;

   b) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;

   c) Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thảo luận.

   Trong quá trình thảo luận, đại diện Đoàn giám sát có thể trình bày bổ sung về vấn đề có liên quan;

   d) Chủ tọa phiên họp tóm tắt ý kiến phát biểu tại phiên họp;

   đ) Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội biểu quyết khi xét thấy cần thiết.

   - Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội gửi báo cáo kết quả giám sát đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   - Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị giám sát của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

   Trên đây là quy định về việc xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn