Quy định việc xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Chính Phủ

Ngày hỏi:13/03/2020

Hiện đang công tác tại tổ thi hành án của tỉnh Sơn La. Luật sư cho tôi hỏi:Theo quy định mới, việc xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Chính Phủ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/05/2020) quy định việc xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Chính Phủ, cụ thể như sau:

   - Hằng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương mình, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 01 để theo dõi, tổng hợp.

   - Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trước ngày 01 tháng 01 của năm kế hoạch.

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn