Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do ai thành lập?

Ngày hỏi:16/08/2021

Tôi muốn hỏi, theo quy định mới nhấ thì Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do ai thành lập? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 78/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/09/2021) quy định về tên gọi, địa vị pháp lý của Quỹ phòng, chống thiên tai như sau:

   Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Quỹ cấp tỉnh) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập, do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ cấp tỉnh được đặt theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn