Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do ai thành lập?

Ngày hỏi:16/08/2021

Tôi muốn hỏi, theo quy định mới nhất thì Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do ai thành lập vậy ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 78/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/09/2021) quy định về tên gọi, địa vị pháp lý của Quỹ phòng, chống thiên tai như sau:

   Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương (sau đây gọi tắt là Quỹ trung ương) được Chính phủ thành lập theo quy định tại Nghị định này, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ trung ương là: Vietnam Disaster Management Fund, viết tắt là VNDMF.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương được Chính phủ thành lập và do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn