Quy trình bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:27/08/2018

Mới đây, Ban biên tập tôi có nhận được thắc mắc của bạn Nguyễn Thu Anh, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy trình bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp. Cụ thể như trên. Mong sớm nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan Bộ GDĐT được quy định tại Điều 13 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT năm 2016 như sau:

   Vụ trưởng Vụ TCCB trao đổi với người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan Bộ GDĐT và báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng về chủ trương bổ nhiệm. Sau khi Ban Cán sự Đảng thống nhất chủ trương, Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quy trình nhân sự.

   1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch

   a) Họp toàn thể công chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP , cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có) của đơn vị có công chức dự kiến bổ nhiệm với sự tham gia của Vụ TCCB, Văn phòng BCSĐ để trao đổi, nhận xét và lấy phiếu tín nhiệm về nhân sự.

   b) Họp tập thể lãnh đạo đơn vị có công chức dự kiến bổ nhiệm với sự tham gia của Vụ TCCB, Văn phòng BCSĐ để thảo luận, nhận xét và lấy phiếu tín nhiệm về nhân sự.

   c) Đơn vị có công chức dự kiến bổ nhiệm hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm, gửi Vụ TCCB và Văn phòng BCSĐ.

   d) Văn phòng BCSĐ gửi công văn lấy ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GDĐT.

   đ) Vụ TCCB báo cáo kết quả thực hiện quy trình để Ban Cán sự Đảng xem xét, đánh giá và biểu quyết về nhân sự. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng ra quyết định bổ nhiệm.

   2. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ ngoài quy hoạch

   a) Họp toàn thể công chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP , cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có) của đơn vị với sự tham gia của Vụ TCCB, Văn phòng BCSĐ để thông báo chủ trương, yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh cần bổ nhiệm, danh sách công chức đáp ứng đủ các tiêu chuẩn này và lấy thư giới thiệu.

   b) Họp tập thể lãnh đạo đơn vị với sự tham gia của Vụ TCCB, Văn phòng BCSĐ để thảo luận, thống nhất và đề xuất phương án nhân sự. Đơn vị gửi văn bản báo cáo Bộ trưởng kết quả các cuộc họp để xin ý kiến chỉ đạo về phương án nhân sự.

   c) Sau khi nhận được sự đồng ý của Bộ trưởng và Ban Cán sự Đảng về phương án nhân sự, đơn vị tổ chức họp toàn thể công chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP , cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có) với sự tham gia của Vụ TCCB, Văn phòng BCSĐ để thông báo phương án nhân sự được lựa chọn; trao đổi, nhận xét và lấy phiếu tín nhiệm về nhân sự.

   d) Họp tập thể lãnh đạo đơn vị có công chức dự kiến bổ nhiệm với sự tham gia của Vụ TCCB, Văn phòng BCSĐ để thảo luận, nhận xét và lấy phiếu tín nhiệm về nhân sự.

   đ) Đơn vị có công chức dự kiến bổ nhiệm hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm, gửi Vụ TCCB và Văn phòng BCSĐ.

   e) Văn phòng BCSĐ gửi công văn lấy ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GDĐT.

   g) Vụ TCCB báo cáo kết quả thực hiện quy trình để Ban Cán sự Đảng xem xét, đánh giá và biểu quyết về nhân sự. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng ra quyết định bổ nhiệm.

   3. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

   a) Bộ trưởng (hoặc người được ủy quyền) gặp CCVC dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác và những vấn đề liên quan.

   b) Bộ trưởng (hoặc người được ủy quyền) làm việc với cấp ủy và thủ trưởng đơn vị nơi CCVC đang công tác để trao đổi về nhu cầu bổ nhiệm; tìm hiểu và xác minh lý lịch của CCVC; xin ý kiến nhận xét bằng văn bản về CCVC dự kiến bổ nhiệm.

   c) Vụ TCCB trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo đơn vị về dự kiến bổ nhiệm nhân sự.

   d) Văn phòng BCSĐ gửi công văn lấy ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GDĐT.

   đ) Vụ TCCB báo cáo kết quả thực hiện quy trình để Ban Cán sự Đảng xem xét, đánh giá và biểu quyết về nhân sự. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng ra quyết định bổ nhiệm.

   Trên đây là nội dung quy định về quy trình bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan Bộ GDĐT. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn