Quy trình bổ nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:28/08/2018

Thông qua email truclam***@gmail.com, Ban biên tập có nhận được thắc mắc với nội dung như sau:

Quy trình bổ nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình bổ nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Điều 17 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT năm 2016 như sau:

   Trên cơ sở nguồn cán bộ được quy hoạch, đề xuất của người đứng đầu phòng, tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức họp để thống nhất phương án nhân sự dự kiến bổ nhiệm và gửi văn bản báo cáo Bộ trưởng (qua Vụ TCCB). Trường hợp đơn vị chậm đề xuất kiện toàn nhân sự, Vụ TCCB báo cáo Bộ trưởng về chủ trương và nguồn nhân sự bổ nhiệm.

   Sau khi nhận được chủ trương của Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ TCCB phối hợp với người đứng đầu đơn vị thực hiện quy trình nhân sự.

   1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

   a) Họp toàn thể công chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của phòng có công chức dự kiến bổ nhiệm với sự tham gia của Vụ TCCB để trao đổi, nhận xét và lấy phiếu tín nhiệm về nhân sự.

   b) Họp tập thể lãnh đạo đơn vị với sự tham gia của Vụ TCCB để thảo luận, nhận xét và lấy phiếu tín nhiệm về nhân sự.

   c) Đơn vị có công chức dự kiến bổ nhiệm hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm, gửi Vụ TCCB.

   d) Vụ TCCB báo cáo kết quả thực hiện quy trình với Bộ trưởng. Sau khi nhận được ý kiến đồng ý của Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ TCCB ra quyết định bổ nhiệm.

   2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

   a) Vụ trưởng Vụ TCCB gặp CCVC dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác và những vấn đề liên quan.

   b) Vụ trưởng Vụ TCCB làm việc với cấp ủy và thủ trưởng đơn vị nơi CCVC đang công tác để trao đổi về nhu cầu bổ nhiệm; tìm hiểu và xác minh lý lịch của CCVC; xin ý kiến nhận xét bằng văn bản về CCVC dự kiến bổ nhiệm.

   c) Vụ TCCB làm việc với tập thể lãnh đạo đơn vị để thông báo chủ trương về nhân sự dự kiến bổ nhiệm và những vấn đề liên quan (nếu nhân sự không do tập thể lãnh đạo đơn vị chủ động đề xuất)

   d) Vụ TCCB báo cáo kết quả thực hiện quy trình với Bộ trưởng. Sau khi nhận được ý kiến đồng ý của Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ TCCB ra quyết định bổ nhiệm.

   Trên đây là nội dung quy định về quy trình bổ nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn