Quy trình cấp mới thư điện tử công vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày hỏi:14/08/2018

Quy trình cấp mới thư điện tử công vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định như thế nào? Ban biên tập, có nhận được thắc mắc của bạn Thanh Hương, hiện bạn đang công tác trong ngành du lịch. Có thắc mắc trên tôi mong muốn nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình cấp mới thư điện tử công vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL năm 2014 về Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:

   - Cấp mới hộp thư điện tử công vụ: Căn cứ vào khoản 2, Điều 1 của Quy chế này. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu cấp mới hộp thư cá nhân, giao CCVC phụ trách hộp thư công vụ. Yêu cầu theo Mẫu 1 nêu tại Phụ lục của Quy chế này, gửi về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) để thực hiện cấp mới;

   - Sau 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Văn phòng Bộ (Phòng Cổng thông tin điện tử) sẽ khởi tạo và thông báo bằng văn bản tên đơn vị, tên hộp thư, mật khẩu truy nhập ban đầu tới cục, vụ, đơn vị có yêu cầu. Ngay sau khi nhận được thông tin về hộp thư điện tử được khởi tạo, Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, phân công cán bộ tiếp nhận và đổi mật khẩu trước khi đưa vào sử dụng.

   Ban biên tập xin thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn