Quy trình đăng ký thi đua và tính điểm xét thưởng của ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ ở Trung ương

Ngày hỏi:09/12/2017

Quy trình đăng ký thi đua và tính điểm xét thưởng của ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ ở Trung ương được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Thu Hằng, hiện đang làm việc tại Quận 1, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu một số quy định về khen thưởng ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ ở Trung ương. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Quy trình đăng ký thi đua và tính điểm của ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ ở Trung ương được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.      

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục III Hướng dẫn tính điểm thi đua ban hành kèm Quy định 13-QĐ/BTCTW năm 2009 về khen thưởng tập thể, cá nhân ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương do Ban tổ chức Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Đăng kí thi đua

   Căn cứ các quy định nêu trên, chậm nhất là ngày 20-01 hằng năm, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đăng ký thi đua, gửi về Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành tổ chức xây dựng Đảng (qua Vụ Chính sách cán bộ) Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, theo dõi.

   2. Cách tính điểm thành tích cuối năm

   - Tống số điểm quy định mục I và mục II là 100 điểm. Số điểm quy định trong từng mục là điểm tối đa nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nếu hoàn thành ở mức bình thường thì trừ 1 điểm; nếu hoàn thành nhưng còn có hạn chế, thiếu sót thì trừ 2 điểm; không hoàn thành nhiệm vụ thì không được điểm.

   - Sau khi tự chấm điểm, nếu đạt từ 90 điểm trở lên thì tập thể đề nghị hình thức khen thưởng và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Quy định số 13-QĐ/BTCTW ngày 21/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương, gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 20-01 để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua-khen thưởng ngành và Lãnh đạo Ban xét duyệt (từ 20/01 đến 31/01 hằng năm).

   Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn chấm điểm thi đua ban hành kèm theo Quy định số 04-QĐ/TCTW ngày 7/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về việc khen thưởng tập thể, cá nhân ngành tổ chức xây dựng Đảng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quy trình đăng ký thi đua và tính điểm xét thưởng của ngành tổ chức xây dựng đảng và cơ quan tổ chức cán bộ ở Trung ương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 13-QĐ/BTCTW năm 2009.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn