Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với Đảng viên

Ngày hỏi:29/06/2018

Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với Đảng viên được thực hiện như thế nào? Ban biên tập cho tôi hỏi: Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với Đảng viên được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tham khảo quy trình này ở đâu? Tôi hy vọng Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn và chúc Quý Ban biên tập nhiều sức khỏe!

Lê Triều (01288***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình này được quy định tại Quyết định 826-QĐ/UBKTTW năm 2008 về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền do ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành như sau:

   I- BƯỚC CHUẨN BỊ

   1- Cán bộ kiểm tra nghiên cứu thư khiếu nại; gặp người khiếu nại (có từ hai người trở lên); nghiên cứu hồ sơ kỷ luật, tóm tắt nội dung khiếu nại; báo cáo, đề xuất lãnh đạo vụ kế hoạch giải quyết, dự kiến đoàn giải quyết khiếu nại (gọi là đoàn kiểm tra).

   2- Vụ trưởng báo cáo thành viên Uỷ ban phụ trách; trình Thường trực Uỷ ban về người khiếu nại, nội dung khiếu nại và kế hoạch giải quyết khiếu nại.

   3- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình giải quyết, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

   II- BƯỚC TIẾN HÀNH

   1. Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện thường trực cấp uỷ trực thuộc Trung ương để triển khai kế hoạch và yêu cầu cử cán bộ phối hợp giải quyết.

   2- Đoàn kiểm tra làm việc với người khiếu nại, đại diện các tổ chức đảng cấp dưới đã đề nghị kỷ luật, quyết định kỷ luật hoặc giải quyết khiếu nại kỷ luật, làm rõ các điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại kỷ luật với quyết định kỷ luật.

   - Thu thập, nghiên cứu tài liệu, văn bản; nếu cần bổ sung nội dung để xem xét hoặc giám định kỹ thuật, chuyên môn thì trưởng đoàn báo cáo thành viên ủy ban phụ trách trình Thường trực Uỷ ban xem xét, quyết định.

   3- Tổ chức hội nghị với ban thường vụ hoặc thường trực cấp uỷ trực thuộc Trung ương để đoàn kiểm tra trao đổi kết quả thẩm tra, xác minh; hội nghị thảo luận và đề nghị.

   4- Đoàn kiểm tra trao đổi với người khiếu nại; tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại.

   5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại; gửi báo cáo lên Thường trực Uỷ ban.

   III- BƯỚC KẾT THÚC

   1- Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

   Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, trình bày đầy đủ ý kiến của người khiếu nại, ý kiến và đề nghị của các tổ chức đảng cấp dưới.

   Trường hợp bị kỷ luật khai trừ thì báo cáo thêm về tư cách, phẩm chất của người khiếu nại từ sau khi bị kỷ luật.

   - Uỷ ban thảo luận, kết luận và quyết định giải quyết khiếu nại; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có).

   2- Trưởng đoàn trao đổi nội dung kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương với thường trực cấp uỷ trực thuộc Trung ương, nếu thường trực cấp uỷ có ý kiến khác thì gửi văn bản báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét, giải quyết.

   3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh quyết định của Uỷ ban hoặc báo cáo đề nghị cấp trên quyết định (nếu có), báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản, trình Thường trực Ủy ban ký ban hành.

   4- Đại diện Uỷ ban thông báo quyết định giải quyết khiếu nại đến người khiếu nại và tổ chức đảng có liên quan.

   5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiện việc giải quyết khiếu nại; lập và lưu trữ hồ sơ; vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận quyết định của Uỷ ban hoặc của cấp trên.

   Trên đây là nội dung quy định về quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với Đảng viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 826-QĐ/UBKTTW năm 2008.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn