Quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan

Ngày hỏi:01/12/2018

Bạn Nguyễn Ngọc Tuấn, có mail là ngoctuan@gmail.com gửi về hòm thư điện tử của Ban biên tập thắc mắc sau mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan quy định tại Điều 32 Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Cá nhân làm bản kiểm điểm trong thời gian giữ chức vụ.

   - Thủ trưởng đơn vị lấy ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp về việc dự kiến kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo. Sau khi có ý kiến của cấp ủy cùng cấp, người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, xem xét, nếu công chức, viên chức còn sức khỏe, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thi thống nhất biểu quyết (bằng phiếu kín).

   Thành phần Hội nghị: Thực hiện tương tự quy định tại bước 5 của Quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức tương ứng với từng chức danh lãnh đạo từ nguồn nhân sự tại chỗ quy định tại Chương III Quy chế này.

   - Căn cứ kết quả họp, Thủ trưởng đơn vị quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với công chức, viên chức.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn