Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị

Ngày hỏi:13/12/2017

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Minh Phương, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về vấn đề lấy phiếu tín nhiệm và tôi có câu hỏi sau: Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin cảm ơn. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 9.1 Điều 9 Quy định 262-QĐ/TW năm 2014 về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   - Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị phiếu tín nhiệm. Phiếu tín nhiệm có danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; tiêu chí lấy tín nhiệm và có đóng dấu treo của Ban Chấp hành Trung ương; đề xuất thành phần nhân sự Ban Kiểm phiếu.

   - Bộ Chính trị chủ trì việc lấy phiếu tín nhiệm; Ban Kiểm phiếu phát phiếu; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ghi phiếu, bỏ phiếu.

   - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Trung ương.

   Đồng thời, Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp cũng tiến hành tương tự như lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư (Khoản 9.2).

   Trên đây là nội dung tư vấn về quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 262-QĐ/TW năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn