Quy trình luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong quy hoạch tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Ngày hỏi:25/07/2018

Quy trình luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong quy hoạch tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Anh/Chị trong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Anh/Chị cho tôi hỏi là: Quy trình luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong quy hoạch tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị trong Ban biên tập! Đức Thọ (09077***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong quy hoạch tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính được quy định tại Điều 13 Quy chế luân chuyển công, viên chức lãnh đạo trong quy hoạch tại đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 804/QĐ-BTC năm 2013 như sau:

   1. Căn cứ kế hoạch luân chuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị để thống nhất biện pháp tổ chức công tác luân chuyển cán bộ.

   2. Quy trình luân chuyển cán bộ bao gồm các công việc cụ thể sau đây:

   2.1. Đại diện lãnh đạo đơn vị gặp cán bộ luân chuyển để thông báo về chủ trương luân chuyển; yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ luân chuyển.

   2.2. Cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển trao đổi với Thủ trưởng đơn vị nơi có cán bộ luân chuyển đi phương án luân chuyển đã được phê duyệt; đề nghị đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

   2.3. Làm việc với đơn vị có cán bộ luân chuyển đến và cấp ủy địa phương.

   a) Đối với chức danh do Bộ Tài chính quyết định luân chuyển:

   - Đại diện lãnh đạo Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị thông báo về chủ trương luân chuyển của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Sau khi làm việc, đề nghị đơn vị cho ý kiến bằng văn bản.

   - Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy thông báo về chủ trương luân chuyển của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Trên cơ sở kết quả làm việc, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính có văn bản xin ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy.

   b) Đối với chức danh do Tổng cục trưởng quyết định luân chuyển:

   - Đại diện lãnh đạo Tổng cục hoặc đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục làm việc với tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy đơn vị về chủ trương luân chuyển của Tổng cục. Sau khi làm việc, đề nghị đơn vị cho ý kiến bằng văn bản.

   - Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy thông báo về chủ trương luân chuyển của Tổng cục; đồng thời có văn bản xin ý kiến hiệp y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy.

   c) Đối với chức danh do Cục trưởng quyết định luân chuyển:

   - Đại diện lãnh đạo Cục hoặc đại diện lãnh đạo bộ phận tổ chức cán bộ làm việc với tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy đơn vị thông báo về chủ trương luân chuyển của Cục. Sau khi làm việc, đề nghị đơn vị cho ý kiến bằng văn bản.

   - Làm việc với quận ủy, huyện ủy thông báo về chủ trương luân chuyển của Cục; đồng thời có văn bản xin ý kiến hiệp y của huyện ủy, quận ủy (nếu có) theo quy định.

   2.4. Trên cơ sở ý kiến của đơn vị nơi đến, ý kiến hiệp y của cấp ủy Đảng địa phương, đơn vị quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc luân chuyển.

   Đối với vị trí lãnh đạo do đơn vị quyết định luân chuyển nhưng chức danh quy hoạch do cấp trên quyết định thì khi thực hiện luân chuyển phải gửi 01 bản lên cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch để quản lý, theo dõi.

   2.5. Tổ chức lưu hành quyết định luân chuyển.

   Trên đây là nội dung quy định về quy trình luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong quy hoạch tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 804/QĐ-BTC năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn