Quy trình miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:28/08/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý thuộc Bộ GDĐT. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quy trình miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Hùng Duy (duyhung*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Điều 32 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT năm 2016 như sau:

   - Căn cứ Điều 31 của Quy chế này, người đứng đầu đơn vị hoặc Vụ trưởng Vụ TCCB đề xuất việc miễn nhiệm đối người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; người đứng đầu các đơn vị thuộc cơ quan Bộ đề xuất việc miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các đơn vị trực thuộc; Phòng/bộ phận tổ chức cán bộ nơi viên chức quản lý công tác đề xuất miễn nhiệm đối với các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ.

   - Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, tập thể lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thông qua chủ trương, chỉ đạo Vụ TCCB, phòng/bộ phận tổ chức cán bộ triển khai quy trình miễn nhiệm.

   - Sau khi nhận được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, Vụ TCCB, người đứng đầu đơn vị trực thuộc tổ chức họp tập thể lãnh đạo đơn vị nơi CCVC quản lý đang công tác để lấy ý kiến về việc miễn nhiệm.

   - Vụ TCCB, phòng/bộ phận tổ chức cán bộ thông báo và nghe ý kiến của CCVC quản lý về việc miễn nhiệm.

   - Vụ TCCB, phòng/bộ phận tổ chức cán bộ tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ miễn nhiệm và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và tổ chức thông báo cho CCVC quản lý.

   Trên đây là nội dung quy định về quy trình miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn