Quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn

Ngày hỏi:08/08/2018

Quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn được quy định ra sao? Chào Ban biên tập, tôi là Văn Phương, hiện đang là Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp, cụ thể. Đối vời đường giao thông nông thôn quy trình quản lý, vận hành khai thác các công trình đặc biệt được quy định như thế nào?  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn quy định tại Điều 5 Thông tư 32/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể như sau:

   - Quy trình quản lý, vận hành khai thác phải được lập đối với các công trình đặc biệt trên đường GTNT được xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp sau đây:

   + Bến phà đường bộ;

   + Đường ngầm;

   + Hầm đường bộ có sử dụng thiết bị thông gió và thiết bị khác phục vụ vận hành khai thác;

   + Các trường hợp khác do Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư quy định.

   - Quy trình quản lý, vận hành khai thác phải được lập đối với các công trình đặc biệt trên đường GTNT đang khai thác, sử dụng sau đây:

   + Các công trình quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

   + Các trường hợp khác do Chủ quản lý sử dụng đường GTNT quy định.

   - Quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường GTNT có thể được lập riêng hoặc lập cùng với Quy trình bảo trì công trình đặc biệt trên đường GTNT.

   Trên đây là thông tin về quy trình quản lý, vận hành khai thác công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn. Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn