Quy trình quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính

Ngày hỏi:18/10/2019

Liên quan đến việc quy hoạch lãnh đạo các cấp. Ban biên tập cho tôi hỏi: Quy trình quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ Tài chính quy định tại Điều 7 Quyết định 569/QĐ-BTC năm 2017, cụ thể như sau:

   Việc quy hoạch công chức, viên chức ở các cấp đơn vị của Bộ Tài chính được thực hiện theo 5 bước:

   Bước 1: Đề xuất chủ trương quy hoạch (thực hiện đồng thời với việc rà soát quy hoạch hàng năm).

   Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu giới thiệu quy hoạch.

   Bước 3: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.

   Bước 4: Thông qua danh sách quy hoạch ở cấp đơn vị.

   Bước 5: Phê duyệt quy hoạch (bao gồm cả nội dung lấy ý kiến hiệp y của cấp ủy đảng có thẩm quyền - nếu có).

   Trình tự, thủ tục tiến hành các bước quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Mục II, Mục III, Mục IV Chương này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn