Quy trình soạn thảo văn bản tại cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội

Ngày hỏi:06/11/2019

Tìm hiểu quy định về quy trình ban hành soạn thảo văn bản tại các tổ chức chính trị - xã hội. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì quy trình soạn thảo văn bản tại cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình soạn thảo văn bản tại cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại Mục 5 Hướng dẫn 48-HD/VPTW năm 2015, cụ thể như sau:

   Tùy thuộc vào nội dung, tính chất và mức độ quan trọng của văn bản cần soạn thảo để xác định các bước trong quy trình soạn thảo văn bản.

   - Đối với các văn bản mang tính chỉ đạo, hướng dẫn toàn hệ thống của các tổ chức chính trị - xã hội, quy trình soạn thảo thường bao gồm các bước sau đây:

   + Xác định kế hoạch soạn thảo văn bản, trong đó gồm: mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi áp dụng; tên gọi, nội dung văn bản; thời gian, tiến độ hoàn thành văn bản.

   + Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin có liên quan đến văn bản soạn thảo.

   + Soạn thảo văn bản và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản.

   + Chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản và trình duyệt dự thảo văn bản (kèm tài liệu có liên quan).

   - Đối với các loại văn bản hành chính thông thường, công văn trao đổi sự vụ không cần thiết phải áp dụng quy trình soạn thảo trên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn