Quy trình thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường

Ngày hỏi:27/08/2018

Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Quy trình thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Ngọc Phương (phuong****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường được quy định tại Điều 14 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT năm 2016 như sau:

   1. Đối với cơ sở giáo dục đại học chưa có hội đồng trường

   a) Đảng ủy trường xây dựng Đề án thành lập hội đồng trường, trong đó xác định rõ tổng số thành viên hội đồng trường, số lượng thành viên của từng thành phần tham gia hội đồng trường, phương án nhân sự tham gia Hội đồng trường và nhân sự giới thiệu bầu Chủ tịch hội đồng trường, gửi xin ý kiến Bộ GDĐT.

   b) Trên cơ sở thống nhất trong Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng phê duyệt Đề án thành lập hội đồng trường và phương án nhân sự giới thiệu bầu Chủ tịch hội đồng trường.

   c) Căn cứ Đề án được phê duyệt, Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp gồm các thành phần: Bí thư Đảng ủy trường, các phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường để xác định tổng số thành viên hội đồng trường và số lượng thành viên của từng thành phần tham gia hội đồng trường; xác định danh sách các thành viên bên ngoài không phải giảng viên cơ hữu hoặc viên chức quản lý cơ hữu của trường và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để bầu các thành viên đại diện cho giảng viên và nghiên cứu viên.

   d) Hiệu trưởng gửi báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ TCCB) để đề nghị cử đại diện tham gia hội đồng trường và thông qua danh sách thành viên hội đồng trường.

   đ) Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Bộ trưởng về danh sách tham gia Hội đồng trường và thông báo cho trường để tổ chức bầu Chủ tịch hội đồng trường.

   e) Hiệu trưởng tổ chức họp các thành viên trong danh sách tham gia Hội đồng trường để bầu Chủ tịch hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, gửi hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường về Bộ GDĐT (qua Vụ TCCB).

   g) Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, báo cáo kết quả thực hiện quy trình để Ban Cán sự Đảng xem xét, đánh giá và biểu quyết. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng ra quyết định thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường.

   h) Trường hợp phát sinh tình huống phức tạp, Hiệu trưởng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

   2. Đối với cơ sở giáo dục đại học đã có hội đồng trường, Chủ tịch hội đồng trường đương nhiệm tổ chức thực hiện các quy định tại Điểm c, d, e, h Khoản 1 Điều này để đề nghị thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp.

   3. Hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường gồm: Tờ trình đề nghị thành lập hội đồng trường, trong đó nêu rõ quy trình xác định các thành viên hội đồng trường; danh sách và sơ yếu lý lịch của chủ tịch và các thành viên của hội đồng trường; văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý trường cử thành viên tham gia hội đồng trường; văn bản đồng ý tham gia hội đồng trường của các thành viên không phải giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường; biên bản họp, biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch hội đồng trường và các thành viên đại diện cho khoa, viện thuộc trường.

   4. Việc thành lập Hội đồng đại học vùng và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng đại học vùng được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

   Trên đây là nội dung quy định về quy trình thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn