Quy trình, thủ tục trình giải quyết công việc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày hỏi:06/09/2017

Quy trình, thủ tục trình giải quyết công việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là Phương Uyên, sinh viên thực tập tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hải Phòng. Hiện tại, em đang tìm thông tin về quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hoàn thành bài tiểu luận và báo cáo thực tập. Tuy nhiên, em gặp một vài vướng mắc mong được Ban biên tập giải đáp. Cho em hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, quy trình, thủ tục trình giải quyết công việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được phản hồi từ anh chị. Em xin chân thành cảm ơn! (012063***)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Quy trình, thủ tục trình giải quyết công việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 19 Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017 như sau:

  1. Văn bản, tài liệu trình Lãnh đạo Bộ phải do thủ trưởng đơn vị hoặc phó thủ trưởng đơn vị khi được ủy quyền ký trình (theo mẫu thống nhất do Văn phòng Bộ phát hành) và chịu trách nhiệm về nội dung văn bản, tài liệu trình, trong đó phải thuyết minh rõ nội dung công việc cần giải quyết, đề xuất hướng giải quyết (văn bản, tài liệu trình Bộ trưởng thì nhất thiết phải do thủ trưởng đơn vị ký trình, trừ trường hợp nghỉ phép hoặc đi công tác nước ngoài). Hồ sơ trình phải có tài liệu liên quan kèm theo. Nếu nội dung hồ sơ trình có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị khác, phải có ý kiến bằng văn bản của đơn vị liên quan. Trường hợp các đơn vị có ý kiến khác nhau thì cần tổng hợp, giải trình đầy đủ trong văn bản, tài liệu trình.

  Đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành hoặc trước khi Bộ trưởng ký trình cấp có thẩm quyền phải có ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, thời gian thẩm định không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo. Đối với những văn bản quan trọng, nhạy cảm, cần thiết thì lấy ý kiến của các Thứ trưởng trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

  Dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký hoặc phê duyệt phải có chữ ký tắt của thủ trưởng đơn vị trình văn bản.

  2. Văn bản, tài liệu trình Bộ trưởng, Thứ trưởng phải gửi qua Văn phòng Bộ. Văn phòng Bộ có trách nhiệm thẩm định trong thời gian không quá 02 ngày làm việc và xử lý theo nguyên tắc:

  a) Nếu thủ tục, hồ sơ trình không đúng quy định, Văn phòng Bộ trả lại văn bản cho đơn vị trình và nêu rõ yêu cầu để thực hiện đúng quy định. Trường hợp hồ sơ trình cần bổ sung thì thông báo để đơn vị trình hoàn chỉnh hồ sơ trình, đồng thời báo cáo Lãnh đạo Bộ biết;

  b) Nếu nội dung thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đề án, tờ trình không đúng quy định hoặc nội dung công việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; không đảm bảo sự phù hợp giữa nội dung hồ sơ và nội dung của dự thảo văn bản sẽ ban hành, Văn phòng Bộ trả lại văn bản cho đơn vị trình để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình và nêu rõ lý do trả lại;

  c) Trường hợp thủ tục, hồ sơ trình hợp lệ, Văn phòng Bộ ký nhận, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, vào sổ trình Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng giải quyết;

  d) Hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ phải được Văn phòng Bộ lập danh mục theo dõi quá trình xử lý (bao gồm cả việc cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi chung của Bộ).

  Trên đây là nội dung quy định về quy trình, thủ tục trình giải quyết công việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TỪ KHÓA NỔI BẬT