Quy trình, thủ tục từ chức thành viên Ủy ban nhân dân

Ngày hỏi:12/06/2017

Pháp luật quy định như thế nào về trình tự, thủ tục từ chức thành viên Ủy ban nhân dân? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Nguyễn Văn Quang, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến thành viên Ủy ban nhân dân để phục vụ quá trình công tác của tôi. Tôi có thắc mắc này cần được Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp, đó là thành viên Ủy ban nhân dân không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thì sẽ từ chức theo quy trình, thủ tục như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Nguyễn Văn Quang (ngva*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình, thủ tục từ chức thành viên Ủy ban nhân dân được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Cụ thể như sau:

   Thành viên Ủy ban nhân dân nếu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác mà không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ thì có thể từ chức.

   Đơn từ chức của Chủ tịch Ủy ban nhân dân được gửi đến Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng cấp; đơn từ chức của Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân được gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

   Chủ tịch Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân có đơn từ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân có đơn từ chức tại kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất.

   Trường hợp không được Hội đồng nhân dân miễn nhiệm thì thành viên Ủy ban nhân dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quy trình, thủ tục từ chức thành viên Ủy ban nhân dân. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn