Quy trình, thủ tục xét chọn danh hiệu anh hùng lao động đối với tập thể

Ngày hỏi:30/07/2018

Quy trình, thủ tục xét chọn danh hiệu anh hùng lao động đối với tập thể được quy định như thế nào? Tôi là Phượng Lộc, tôi đang làm việc trong lĩnh vực tư pháp. Đề nghị Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Quy trình, thủ tục xét chọn danh hiệu anh hùng lao động đối với tập thể được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị trong Ban biên tập! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình, thủ tục xét chọn danh hiệu anh hùng lao động đối với tập thể được quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục III Thông tư 14/1999/TT-BTP về việc xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành như sau:

   - Đối với tập thể nhỏ: Thủ trưởng tập thể nhỏ trình bày báo cáo thành tích và bình xét tại tập thể nhỏ trong đơn vị cơ sở và phải được ghi thành biên bản. Sau khi được tập thể nhỏ nhất trí, Thủ trưởng tập thể nhỏ trình Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị cơ sở xem xét. Khi bình xét, Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị cơ sở xét chọn công khai, dân chủ và bỏ phiếu kín. Phiên họp Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị cơ sở phải được ghi thành biên bản và Thủ trưởng đơn vị cơ sở có văn bản trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

   - Đối với tập thể là đơn vị cơ sở: Thủ trưởng đơn vị cơ sở phải trình bày báo cáo, bình xét tại đơn vị cơ sở và phải được ghi thành biên bản. Sau khi được tập thể đồng ý, Thủ trưởng đơn vị cơ sở có văn bản trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

   - Khi bình xét tập thể nhỏ, đơn vị cơ sở, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp xét chọn công khai, dân chủ và bỏ phiếu kín. Phiên họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp phải được ghi thành biên bản và có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

   Trên đây là nội dung quy định về quy trình, thủ tục xét chọn danh hiệu anh hùng lao động đối với tập thể. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 14/1999/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn