Quy trình thực hiện xét nâng bậc lương thường xuyên đối với NLĐ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam

Ngày hỏi:26/03/2018

Quy trình thực hiện xét nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Xuân Phát, tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Quy trình thực hiện xét nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (phat***@gmaill.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình thực hiện xét nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam được quy định tại Điều 8 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1966/QĐ-CHK năm 2016 như sau:

   1. Nâng bậc lương thường xuyên được xét 02 đợt trong năm

   - Đợt 1: Thực hiện đối với các trường hợp có thời hạn nâng bậc lương từ ngày 01/01 đến 30/6 của năm (nâng bậc lương 06 tháng đầu năm);

   - Đợt 2: Thực hiện đối với các trường hợp có thời hạn nâng bậc lương từ ngày 01/7 đến 31/12 của năm (nâng bậc lương 06 tháng cuối năm).

   2. Từ ngày 01/7 đến ngày 15/7 (đối với đợt 1) và trước ngày 30/11 (đối với đợt 2) hàng năm, các cơ quan, đơn vị rà soát, lập danh sách công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên.

   a) Đối với các Phòng, Văn phòng, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam (khối cơ quan Cục) gửi hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ Cục, bao gồm:

   - Công văn đề nghị;

   - Quyết định hoặc thông báo bằng văn bản về đánh giá mức độ hoàn thành công việc của công chức và người lao động thuộc cơ quan quản lý được đề nghị nâng bậc lương;

   - Danh sách trích ngang các trường hợp đề nghị nâng bậc lương thường xuyên (mẫu số 1);

   - Bản photo quyết định lương gần nhất của cá nhân được đề nghị nâng bậc lương.

   b) Đối với các đơn vị trực thuộc

   - Hội đồng tiền lương báo cáo Thủ trưởng đơn vị danh sách công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên;

   - Thủ trưởng đơn vị ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên hoặc có văn bản báo cáo, đề nghị Cục trưởng Cục HKVN ra quyết định theo phân cấp về thẩm quyền quản lý tiền lương;

   - Hồ sơ báo cáo, đề nghị gửi về Cục HKVN (qua phòng Tổ chức cán bộ) bao gồm:

   + Công văn đề nghị;

   + Danh sách trích ngang các trường hợp đề nghị nâng bậc lương thường xuyên (mẫu số 1);

   + Biên bản họp Hội đồng tiền lương của đơn vị (có chữ ký của tất cả các thành viên);

   + Bản photo quyết định lương gần nhất của cá nhân được đề nghị nâng bậc lương.

   3. Phòng Tổ chức cán bộ Cục HKVN tổng hợp danh sách công chức, viên chức và người lao động (khối cơ quan Cục) và công chức, viên chức (các đơn vị đề nghị) báo cáo Hội đồng tiền lương Cục HKVN trong cuộc họp hoặc xin ý kiến thường trực Hội đồng tiền lương Cục HKVN xem xét, phê duyệt. Cuộc họp Hội đồng tiền lương được ghi thành biên bản, có ý kiến và chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng (nếu xin ý kiến thường trực Hội đồng tiền lương thì có các bản xin ý kiến kèm theo).

   4. Trình Cục trưởng Cục HKVN ra quyết định nâng bậc lương hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định nâng bậc lương theo quy định.

   Trên đây là nội dung quy định về quy trình thực hiện xét nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1966/QĐ-CHK năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn