Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:31/08/2018

Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định ra sao? Đang công tác trong một đơn vị truyền thông, nhưng có thắc mắc trên tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Khoản 5 Điều 13 Quyết định 146/QĐ-BTTTT năm 2017 Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, cụ thể:

   a) Tin tức - Sự kiện

   - Hoạt động, sự kiện do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì:

   + Khi có hoạt động, sự kiện do các đơn vị chủ trì cần đưa tin lên Cổng, các đơn vị chủ động liên hệ với Bộ phận Thường trực thông báo về hoạt động, sự kiện; cung cấp thông tin, tài liệu nếu có, hoặc có thể trực tiếp gửi tin, bài tới Bộ phận Thường trực;

   + Bộ phận Thường trực cử biên tập viên tham dự sự kiện để thu thập thông tin, viết tin, bài;

   + Biên tập viên viết tin, bài gửi tới Bộ phận Thường trực để biên tập, duyệt và xuất bản thông tin lên Cổng.

   + Trong trường hợp thông tin chưa rõ ràng, thông tin mang tính chất nhạy cảm, Bộ phận Thường trực gửi tới các thành viên Ban Biên tập hoặc Trưởng ban Biên tập để duyệt nội dung trước khi xuất bản lên Cổng.

   - Hoạt động, sự kiện không do các đơn vị chủ trì nhưng có lãnh đạo Bộ tham dự cần đưa tin:

   + Văn phòng Bộ (Phòng Thư ký - Tổng hợp) chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho Bộ phận Thường trực;

   + Bộ phận Thường trực cử biên tập viên tham dự sự kiện để thu thập thông tin, viết tin, bài;

   + Biên tập viên viết tin, bài gửi tới Bộ phận Thường trực để biên tập, duyệt và xuất bản thông tin lên Cổng.

   + Trong trường hợp thông tin chưa rõ ràng, thông tin mang tính chất nhạy cảm, Bộ phận Thường trực gửi tới các thành viên Ban Biên tập hoặc Trưởng ban Biên tập để duyệt nội dung trước khi xuất bản lên Cổng.

   - Hoạt động, sự kiện khác trong ngành cần đưa tin:

   Bộ phận Thường trực cử biên tập viên hoặc đề nghị đội ngũ cộng tác viên tham dự đưa tin hoặc tổng hợp, trích dẫn lại thông tin từ những nguồn tin hợp pháp, được phép đăng tải để đăng lại lên Cổng.

   b) Đăng tải văn bản

   - Các văn bản không thuộc tài liệu mật, cần phổ biến trên Cổng phải ghi rõ tại mục nơi nhận: "Cổng Thông tin điện tử Bộ";

   - Văn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo: Sau khi văn bản được ký ban hành, đơn vị soạn thảo gửi văn bản cho Bộ phận Thường trực để đăng tải;

   - Văn bản khác liên quan: Định kỳ hàng tuần, Bộ phận Thường trực cử biên tập viên phối hợp với Văn thư Bộ để lấy văn bản đăng tải hoặc thu thập từ các nguồn hợp pháp khác để đăng tải văn bản lên Cổng.

   c) Đăng tải dự thảo văn bản xin ý kiến nhân dân và tiếp nhận ý kiến góp ý.

   - Các đơn vị (thông qua đầu mối cung cấp thông tin hoặc lãnh đạo đơn vị) gửi tệp tin dự thảo xin ý kiến tới Bộ phận Thường trực, ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc xin ý kiến;

   - Bộ phận Thường trực căn cứ vào nội dung nhận được, đăng tải dự thảo văn bản xin ý kiến lên Cổng. Các đơn vị chủ trì xin ý kiến dự thảo chủ động tổng hợp các ý kiến góp ý đã đăng tải trên Cổng sau khi hết thời gian xin ý kiến.

   d) Thông tin khiếu nại, tố cáo

   - Bộ phận Thường trực tổng hợp các thông tin khiếu nại, tố cáo gửi tới Cổng. Định kỳ hàng tuần gửi tới đầu mối Thanh tra Bộ để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ giải quyết;

   - Việc hồi đáp các ý kiến khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Bộ trực tiếp thực hiện. Nếu cần thông tin rộng rãi đăng trên Cổng, Thanh tra Bộ gửi tới Bộ phận Thường trực để đăng tải. Thời gian chậm nhất không quá 10 ngày làm việc.

   đ) Trả lời thắc mắc, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề quản lý nhà nước của Bộ

   - Hàng ngày, Bộ phận Thường trực rà soát, tổng hợp câu hỏi được gửi tới Bộ qua Cổng và qua điện thoại, thư điện tử của Ban Biên tập để chuyển tới các cơ quan, đơn vị có chức năng trả lời;

   - Các cơ quan, đơn vị trả lời câu hỏi hoặc có ý kiến phản hồi gửi tới Bộ phận Thường trực trong vòng 5 ngày làm việc, trường hợp cần sự phối hợp trả lời từ các cơ quan, đơn vị khác, thời hạn không quá 10 ngày làm việc;

   - Bộ phận Thường trực sau khi tiếp nhận câu trả lời có trách nhiệm đăng tải nội dung lên Cổng.

   e) Các chuyên mục tuyên truyền theo sự kiện, lĩnh vực

   - Bộ phận Thường trực phối hợp với các đơn vị xây dựng kết cấu nội dung, thành phần mục tin cơ bản của các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền;

   - Các đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến chuyên trang, chuyên mục gửi Bộ phận Thường trực;

   - Bộ phận Thường trực thực hiện biên tập nội dung, duyệt xuất bản.

   g) Các thông tin khác

   - Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát thông tin theo trách nhiệm cung cấp của đơn vị, tổng hợp tài liệu, duyệt nội dung để gửi Bộ phận Thường trực;

   - Bộ phận Thường trực tiếp nhận, biên tập và cập nhật nội dung lên Cổng.

   - Trong trường hợp thông tin chưa rõ ràng, thông tin mang tính chất nhạy cảm, Bộ phận Thường trực gửi tới các thành viên Ban Biên tập hoặc Trưởng ban Biên tập để duyệt nội dung trước khi xuất bản lên Cổng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn