Quy trình xem xét miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của cơ quan nơi cán bộ đang công tác

Ngày hỏi:22/05/2020

Quy trình xem xét việc miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của cơ quan nơi cán bộ đang công tác được quy định thế nào? Điều luật nào quy định? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình xem xét miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của cơ quan nơi cán bộ đang công tác
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 10 Quy định 260-QĐ/TW năm 2009 thì Quy trình xem xét miễn nhiệm đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nơi cán bộ đang công tác như sau:

   - Người đứng đầu tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan tham mưu nơi cán bộ đang công tác căn cứ vào Điều 5 của Quy chế này để đề xuất việc miễn nhiệm.

   - Người đứng đầu tập thể lãnh đạo chỉ đạo cơ quan tham mưu và các đơn vị có liên quan thẩm định việc miễn nhiệm cán bộ, đồng thời xin ý kiến bằng văn bản của cấp ủy đảng.

   - Cơ quan tham mưu thông báo và nghe ý kiến của cán bộ về việc miễn nhiệm;

   - Cơ quan tham mưu tổng hợp ý kiến, trình cấp có thẩm quyền.

   - Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về Quy trình xem xét miễn nhiệm đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nơi cán bộ đang công tác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT