Quy trình xem xét miễn nhiệm công chức, viên chức ngành Thuế, Hải quan

Ngày hỏi:01/12/2018

Quy trình xem xét miễn nhiệm công chức, viên chức ngành Thuế, Hải quan được quy định như thế nào? Trên là thắc mắc của bạn Thành Công hiện đang làm việc tại Chi cục Hải quan gửi đến Ban biên tập mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình xem xét miễn nhiệm công chức, viên chức ngành Thuế, Hải quan quy định tại Đều 34 Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   Đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nơi công chức, viên chức đang công tác

   Bước 1: Người đứng đầu tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan tham mưu nơi công chức, viên chức đang công tác căn cứ quy định để đề xuất việc miễn nhiệm.

   Bước 2: Người đứng đầu tập thể lãnh đạo chỉ đạo cơ quan tham mưu và các đơn vị có liên quan thẩm định việc miễn nhiệm công chức, viên chức, đồng thời xin ý kiến bằng văn bản của cấp ủy đảng.

   Bước 3: Cơ quan tham mưu thông báo và nghe ý kiến của công chức, viên chức về việc miễn nhiệm;

   Bước 4: Cơ quan tham mưu tổng hợp ý kiến, trình cấp có thẩm quyền.

   Bước 5: Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên

   Bước 1: Cơ quan tham mưu của cấp trên có thẩm quyền căn cứ vào quy định để đề xuất việc miễn nhiệm.

   Bước 2: Theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu thông báo và nghe ý kiến của công chức, viên chức về việc miễn nhiệm, đồng thời xin ý kiến của các cơ quan có liên quan;

   Bước 3: Sau khi trao đổi với cấp ủy đảng nơi công chức, viên chức đang công tác, tập thể lãnh đạo nơi công chức, viên chức đang công tác thảo luận, có ý kiến bằng văn bản trình cấp trên.

   Bước 4: Cơ quan tham mưu tổng hợp ý kiến, trình với cấp có thẩm quyền.

   Bước 5: Cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn