Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương

Ngày hỏi:29/06/2018

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương được thực hiện như thế nào? Ban biên tập cho tôi hỏi: Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tham khảo quy trình này ở đâu? Tôi hy vọng Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn và chúc Quý Ban biên tập nhiều sức khỏe!

Thu Thủy (0903***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình này được quy định tại Quyết định 826-QĐ/UBKTTW năm 2008 về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền do ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành như sau:

   I- BƯỚC CHUẨN BỊ

   1- Lãnh đạo vụ nghiên cứu hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới, báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách, trình Thường trực Uỷ ban về đối tượng, nội dung vi phạm và đề xuất kế hoạch xem xét, xử lý kỷ luật, dự kiến đoàn kiểm tra.

   2- Thành viên Uỷ ban và vụ trưởng trao đổi với đại diện tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên.

   3- Vụ trưởng báo cáo Thường trực Uỷ ban về kết quả trao đổi với tổ chức đảng có liên quan để xem xét, ký quyết định và các văn bản (kế hoạch kiểm tra, đoàn kiểm tra)

   4- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch trình giải quyết; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

   II- BƯỚC TIẾN HÀNH

   1- Thành viên Uỷ ban và đoàn kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật và đảng viên vi phạm để thông báo kế hoạch xem xét kỷ luật; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp tiến hành, đảng viên vi phạm báo cáo những vấn đề cần thiết (nếu có).

   2- Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ kỷ luật; làm việc với tổ chức đảng có liên quan; thẩm tra xác minh thêm những vấn đề cần thiết và xem xét việc thực hiện nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật.

   - Nếu cần bổ sung nội dung hoặc những vấn đề cần bổ khuyết về nguyên tắc thủ tục thi hành kỷ luật thì trưởng đoàn báo cáo thành viên Ủy ban phụ trách trình Thường trực Uỷ ban xem xét quyết định;

   - Gặp đảng viên có vi phạm trao đổi những nội dung cần bổ sung vào bản tự kiểm điểm (nếu có) và tổ chức đảng có liên quan để yêu cầu khắc phục những thiếu sót trong việc thực hiện nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật (nếu có).

   3- Đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật, trao đổi về những nội dung vi phạm và nhũng vấn đề còn khác nhau giữa kết luận của tổ chức đảng với kết quả thẩm tra xác minh của đoàn kiểm tra để làm rõ thêm về nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân của vi phạm.

   4- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những vấn đề cần thiết; chuẩn bị báo cáo việc thi hành kỷ luật.

   5- Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo việc thi hành kỷ luật; gửi báo cáo lên Thường trực Uỷ ban; đại diện Uỷ ban gặp để nghe đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban xem xét, quyết định.

   III- BƯỚC KẾT THÚC

   1- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

   - Đoàn kiểm tra báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, trình bày đầy đủ ý kiến mà tổ chức đảng có liên quan không đồng ý hoặc khác với đoàn kiểm tra.

   - Đảng viên có vi phạm và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến.

   - Uỷ ban thảo luận và kết luận; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có); quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

   2- Thành viên Uỷ ban và trưởng đoàn kiểm tra trao đổi kết luận, quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật và đảng viên vi phạm có ý kiến bằng văn bản, báo cáo Thường trực Uỷ ban xem xét giải quyết.

   3- Đoàn kiểm tra và lãnh đạo vụ phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo, quyết định của Uỷ ban hoặc đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền, báo cáo đồng chí thành viên Uỷ ban phụ trách cho ý kiến để hoàn chỉnh văn bản; trình Thường trực Ủy ban ký ban hành.

   4- Đại diện Uỷ ban công bố quyết định kỷ luật đến đảng viên và tổ chức đảng có liên quan để chấp hành.

   5- Đoàn kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm; lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, quyết định kỷ luật của Uỷ ban hoặc cấp trên.

   Trên đây là nội dung quy định về quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 826-QĐ/UBKTTW năm 2008.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn