Quyền Chánh Thanh tra sở có quyền hạn như Chánh Thanh tra

Ngày hỏi:07/04/2010

Bà Nguyễn Thu Minh (tỉnh Tuyên Quang) là Phó Chánh Thanh tra sở, được giao quyền Chánh Thanh tra sở. Bà Minh hỏi trường hợp của bà có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ như Chánh Thanh tra không?

  Nội dung này được Thanh tra Chính phủ tư vấn như sau:

  • Nếu việc giao quyền Chánh Thanh tra sở được thực hiện bằng văn bản, thì kể từ ngày quyết định giao quyền Chánh Thanh tra sở có hiệu lực, bà Minh được thực thi các quyền của Chánh Thanh tra sở, trong đó có quyền xử phạt vi phạm hành chính.

   Về vấn đề phụ cấp chức vụ, Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức, có quy định: "Nếu cơ quan, đơn vị chưa có cấp trưởng hoặc có cấp trưởng nhưng cấp trưởng không trực tiếp điều hành (do đi học, ốm đau và các nguyên nhân khác), thì người có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng (chưa phải là quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo) được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trưởng. Khi có quyết định thôi giao phụ trách hoặc thôi giao quyền cấp trưởng thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành".

   Căn cứ quy định trên, bà Minh được hưởng phụ cấp chức vụ bằng phụ cấp chức vụ của Chánh Thanh tra sở trong thời gian bà được phân công là quyền Chánh Thanh tra sở (kể từ ngày quyết định giao quyền Chánh Thanh tra sở có hiệu lực thi hành).


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn