Quyền Chủ tịch xã sẽ ký như thế nào trong các văn bản, tài liệu?

Ngày hỏi:03/07/2019

Tại UBND xã tôi đang làm việc, do bị bệnh ung thư nặng nên chủ tịch ubnd xã đã xin nghỉ việc. Ubnd huyện đã đồng ý và ra quyết định giao quyền chủ tịch cho đồng chí phó chủ tịch ubnd xã để điều hành công việc của xã. Vậy tôi muốn hỏi từ bây giờ các quyết định, Kế hoạch, Báo cáo của ubnd xã thì thẩm quyền ký sẽ ghi như thế nào. Là ký thay CT hay là quyền CT. Mong ngân hàng pháp luật giải đáp vẫn đề này ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền Chủ tịch xã sẽ ký như thế nào trong các văn bản, tài liệu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 01/2011/TT-BNV về Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền như sau:

   1. Thể thức

   a) Việc ghi quyền hạn của người ký được thực hiện như sau:

   - Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt “TM.” (thay mặt) vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chức, ví dụ:

   TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

   TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

   - Trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ viết tắt “KT.” (ký thay) vào trước chức vụ của người đứng đầu, ví dụ:

   KT. CHỦ TỊCH
   PHÓ CHỦ TỊCH

   KT. BỘ TRƯỞNG
   THỨ TRƯỞNG

   Trường hợp cấp phó được giao phụ trách thì thực hiện như cấp phó ký thay cấp trưởng;

   - Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt “TL.” (thừa lệnh) vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, ví dụ:

   TL. BỘ TRƯỞNG
   VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

   TL. CHỦ TỊCH
   CHÁNH VĂN PHÒNG

   - Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, ví dụ:

   TUQ. GIÁM ĐỐC
   TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

   Như vậy, trong trường hợp UBND xã đang khuyết vị trí chủ tịch mà và Phó chủ tịch xã lên thay để điều hành công việc của xã thì các báo cáo, giấy tờ, tài liệu thuộc thẩm quyền ký của chủ tịch xã sẽ do Phó chủ tịch xã ký thay.

   KT. CHỦ TỊCH
   PHÓ CHỦ TỊCH

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn