Quyền của hội viên Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

Ngày hỏi:25/08/2018

Chào Ban biên tập, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hội viên Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam có những quyền hạn gì? Momg sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của hội viên Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam được quy định tại Điều 9 Quyết định 797/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

   3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

   4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

   5. Được giới thiệu hội viên mới.

   6. Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội.

   7. Được cấp thẻ hội viên.

   8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

   9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn