Quyền hạn của Kho bạc Nhà nước đối với tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Ngày hỏi:14/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì quyền hạn của Kho bạc Nhà nước đối với tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền hạn của Kho bạc Nhà nước đối với tài khoản tại Kho bạc Nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Từ chối việc đăng ký sử dụng tài khoản của các đối tượng không thuộc phạm vi được phép mở tài khoản tại KBNN và các đơn vị không thực hiện đúng chế độ đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN quy định tại Thông tư này.

   - Trả lãi, thu phí đối với các đối tượng được trả lãi và thu phí tiền gửi theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư này.

   - Từ chối việc chi trả cho đơn vị, tổ chức trong các trường hợp sau:

   + Vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ mở và sử dụng tài khoản tại KBNN;

   + Không thực hiện đúng thủ tục thanh toán; không chấp hành đúng các quy định về cam kết chi, chi trả, thanh toán qua KBNN.

   - Đối chiếu số liệu định kỳ, đột xuất giữa KBNN và đơn vị, tổ chức sử dụng tài khoản tại KBNN.

   - Phong tỏa hoặc tự động trích tài khoản của Chủ tài khoản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

   - Cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động của Chủ tài khoản theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn