Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Ngày hỏi:08/02/2017

Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Duy Phong (phong****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc được quy định tại Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc ban hành kèm theo Nghị định 12/2014/NĐ-CP như sau:

   1. Có ý kiến đối với các vấn đề quy định tại Điều 13 Điều lệ này.

   2. Có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp vốn, tỷ lệ nắm giữ, tăng, giảm vốn tại doanh nghiệp khác, việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty.

   3. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc giám sát, kiểm tra định kỳ hằng năm và thanh tra theo quy định việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Tổng công ty.

   4. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty.

   5. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 12/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn