Quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi đang tìm hiểu về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp. Anh chị cho tôi hỏi Quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 9 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án Dân sự ban hành kèm theo Quyết định 27/QĐ-BTP năm 2018, quy định quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

   - Trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ cho Người phát ngôn, Người được uỷ quyền phát ngôn để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 2 Quy chế này.

   - Chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

   - Tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự.

   Trên đây là quy định về quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn