Quyền, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên được Mặt trận Tổ quốc giám sát việc rèn luyện đạo đức, lối sống

Ngày hỏi:25/10/2019

Quyền, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên được Mặt trận Tổ quốc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên được Mặt trận Tổ quốc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống quy định tại Điều 10 Quy định 124-QĐ/TW năm 2018, cụ thể như sau:

   1 - Được đề nghị, phản ảnh, báo cáo với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền xem xét về báo cáo, nhận xét, đánh giá của chủ thể giám sát đối với mình hoặc khi chủ thể giám sát thực hiện không đúng nội dung, phạm vi, trách nhiệm, vi phạm Quy định này.

   2- Từ chối trả lời, cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ của mình hoặc không liên quan đến nội dung, phạm vi giám sát.

   3- Chịu sự giám sát của chủ thể giám sát theo quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quy định này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 10 Quy định năm 2018 124-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn