Quyền ưu đãi và miễn trừ của nhân viên ngoại giao chấm dứt khi nào?

Ngày hỏi:08/04/2017

Quyền ưu đãi và miễn trừ của nhân viên ngoại giao chấm dứt khi nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Bách, đang sinh sống tại Thanh Hóa, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi quyền ưu đãi và miễn trừ của nhân viên ngoại giao chấm dứt khi nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Thanh Bách_091**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời điểm chấm dứt hiệu lực quyền ưu đãi và miễn trừ của viên chức ngoại giao được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 39 Công ước Viên của Liên hợp quốc ngày 19/04/1961 về quan hệ ngoại giao, theo đó:

   Khi chức năng của một người được hưởng các quyền ưu đãi và miễn trừ chấm dứt thì thông thường các quyền ưu đãi và miễn trừ đó cũng chấm dứt vào lúc người đó rời khỏi Nước tiếp nhận, hoặc vào lúc kết thúc một thời hạn hợp lý dành cho họ vì mục đích đó, ngay cả khi có xung đột vũ trang. Tuy nhiên, đối với những hành vi của người này trong khi thi hành chức năng của mình với tư cách là thành viên của cơ quan đại diện, quyền miễn trừ vẫn tiếp tục tồn tại

   Trên đây là tư vấn về thời điểm chấm dứt hiệu lực quyền ưu đãi và miễn trừ của viên chức ngoại giao. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Công ước Viên của Liên hợp quốc ngày 19/04/1961 về quan hệ ngoại giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn