Quyền ưu đãi và miễn trừ của viên chức ngoại giao có hiệu lực từ khi nào?

Ngày hỏi:08/04/2017

Quyền ưu đãi và miễn trừ của viên chức ngoại giao có hiệu lực từ khi nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thành, đang sinh sống tại Hà Nội, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi quyền ưu đãi và miễn trừ của viên chức ngoại giao có hiệu lực từ khi nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Lê Minh Thành_093**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời điểm có hiệu lực của quyền ưu đãi và miễn trừ của viên chức ngoại giao được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 39 Công ước Viên của Liên hợp quốc ngày 19/04/1961 về quan hệ ngoại giao, theo đó:

   Người được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ có được các quyền đó từ khi vào lãnh thổ Nước tiếp nhận để nhận chức; nếu người đó đã có mặt trên lãnh thổ Nước tiếp nhận thì kể từ khi thông báo về việc bổ nhiệm người đó cho Bộ Ngoại giao hay một Bộ nào khác đã được thoả thuận.

   Trên đây là tư vấn về thời điểm có hiệu lực của quyền ưu đãi và miễn trừ của viên chức ngoại giao. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Công ước Viên của Liên hợp quốc ngày 19/04/1961 về quan hệ ngoại giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn