Quyền và nghĩa vụ của cá nhân có tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Ngày hỏi:26/02/2013
Ông Hậu là tiến sỹ trong lĩnh vực sinh học và đã có đề tài nghiên cứu khoa học mang tính đột phá trong lĩnh vực này. Ông được cơ quan công an huy động nhằm phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ông có quyền và nghĩa vụ gì trong trường hợp này?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an, ông Hậu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
   1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tiềm lực khoa học và công nghệ được huy động có các quyền sau đây:
   a) Được thông tin về việc huy động liên quan đến tiềm lực khoa học và công nghệ;
   b) Được đền bù kịp thời, hợp lý những lợi ích hợp pháp mà mình bị thiệt hại do thực hiện quyết định huy động;
   c) Được hưởng các quyền về sở hữu trí tuệ, được giữ bí mật đối với sản phẩm hoạt động khoa học và công nghệ do mình thực hiện khi được huy động theo quy định của pháp luật, được bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp phát sinh từ hoạt động khoa học và công nghệ trong quá trình thực hiện quyết định huy động;
   d) Cá nhân nắm giữ hoặc liên quan mật thiết đến bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an thì được bảo vệ theo quy định của pháp luật.
   2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tiềm lực khoa học và công nghệ được huy động có các nghĩa vụ sau đây:
   a) Chấp hành đầy đủ, kịp thời yêu cầu huy động theo quyết định huy động của cơ quan có thẩm quyền;
   b) Giữ gìn bí mật Nhà nước về việc huy động theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  An toàn xã hội
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn