Quyền và nghĩa vụ của các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng trong hoạt động phòng thủ dân sự

Ngày hỏi:01/09/2017

Quyền và nghĩa vụ của các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng trong hoạt động phòng thủ dân sự được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hồ Phương Linh. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến các cơ quan, đơn vị quân đội, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trung ương trong hoạt động phòng thủ dân sự. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng trong hoạt động phòng thủ dân sự được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Hồ Phương Linh (phuonglinh*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và nghĩa vụ của các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng trong hoạt động phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2010/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trung ương thực hiện Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. Cụ thể là:

   1. Cục Kế hoạch và Đầu tư

   a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và cơ quan chức năng các bộ, ngành có liên quan giúp cơ quan thường trực phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch xây dựng các công trình phòng thủ dân sự theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 của Nghị định số 117/2008/NĐ-CP;

   b) Giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện các dự án kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong cả thời bình và thời chiến.

   c) Xây dựng kế hoạch ngân sách bảo đảm cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng hợp những nội dung có liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo lĩnh vực được phân công, báo cáo cơ quan thường trực phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng.

   2. Cục Tài chính

   a) Hướng dẫn cơ quan Tài chính của các cơ quan, đơn vị quân đội lập dự toán, quyết toán và việc bảo đảm ngân sách cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị;

   b) Chủ trì theo dõi, kiểm tra việc bảo đảm ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở các cơ quan, đơn vị quân đội. Tổng hợp những nội dung có liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo lĩnh vực được phân công, báo cáo cơ quan thường trực phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng.

   3. Cục Kinh tế

   a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội theo quy hoạch của Chính phủ, các khu kinh tế – quốc phòng đáp ứng yêu cầu phòng thủ dân sự thuộc lĩnh vực được phân công;

   b) Chỉ đạo lực lượng phòng thủ dân sự thuộc các đoàn kinh tế - quốc phòng phối hợp với lực lượng phòng thủ dân sự của các đơn vị quân đội, địa phương, cơ quan, tổ chức và lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập, hội thi, hội thao và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự;

   c) Hàng năm và từng thời kỳ theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và cơ quan thường trực phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự của các đơn vị kinh tế - quốc phòng, báo cáo cơ quan thường trực phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng.

   4. Cục Khoa học – Công nghệ và Môi trường

   a) Chủ trì tham mưu giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn các cơ sở hóa chất, hạt nhân, phóng xạ; ngăn ngừa sự cố rò rỉ hóa chất độc hại, phóng xạ; xử lý nước, rác thải và bảo vệ môi trường khu vực đóng quân và những nơi liên quan;

   b) Chủ trì tham mưu giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở, đơn vị sản xuất trực tiếp liên quan đến các nguồn tác nhân độc hại. Phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Quân y và cơ quan chức năng liên quan của các bộ, ngành Trung ương xây dựng các phương án ứng cứu, khắc phục hậu quả thảm họa;

   c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong và ngoài Quân đội nghiên cứu, đề xuất cải tiến, ứng dụng các loại phương tiện, trang thiết bị, khí tài huấn luyện thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo lĩnh vực được phân công, báo cáo cơ quan thường trực phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng trong hoạt động phòng thủ dân sự. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 10/2010/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn