Quyền và nghĩa vụ của Cục Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng khi thực hiện Luật dân quân tự vệ

Ngày hỏi:06/09/2017

Quyền và nghĩa vụ của Cục Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng khi thực hiện Luật dân quân tự vệ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Xuân Ngọc. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội và ban chỉ huy quân sự các bộ, ngành trung ương thực hiện Luật dân quân tự vệ. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, quyền và nghĩa vụ của Cục Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng khi thực hiện Luật dân quân tự vệ được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hôi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Xuân Ngọc (ngocxuan*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 15/6/2014, Cục Khoa học - Công nghệ - Môi trường - Bộ Quốc phòng đổi tên thành Cục Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng.

   Cục Khoa học Quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan tham mưu có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong quân đội và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong toàn quân. Cục Khoa học Quân sự còn là nơi nghiên cứu, giám sát và kiểm tra giám sát toàn bộ các đề tài từ cấp quân khu, quân đoàn, cấp BQP, cấp Nhà nước về khoa học quân sự để nghiên cứu, ứng dụng phục vụ cho sứ mạng lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam

   Trong quá trình thực hiện Luật dân quân tự vệ thì Cục Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 80/2010/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội và ban chỉ huy quân sự các bộ, ngành trung ương thực hiện Luật dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành. Cụ thể là:

   Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác khoa học công nghệ và môi trường của dân quân tự vệ; nghiên cứu, quản lý các đề tài khoa học phát triển, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của Cục Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng khi thực hiện Luật dân quân tự vệ. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 80/2010/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn