Quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay

Ngày hỏi:11/03/2016

Khách hàng vay có quyền và nghĩa vụ gì trong việc khai thác thông tin tín dụng về bản thân?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư 03/2013/TT-NHNN, khách hàng vay có các quyền và nghĩa vụ sau:

   - Khai thác miễn phí thông tin tín dụng về bản thân một lần trong một năm, bao gồm các chỉ tiêu thông tin tín dụng:

   a. Thông tin nhận dạng khách hàng vay là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể; thông tin nhận dạng khách hàng vay là DN, tổ chức khác; thông tin nhận dạng chủ thẻ tín dụng;

   b. Thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng vay;

   c. Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng;

   d. Thông tin bảo đảm tiền vay;

   - Sử dụng các sản phẩm thông tin tín dụng khác về bản thân theo hướng dẫn của CIC.

   - Yêu cầu CIC, tổ chức tín dụng, tổ chức khác có liên quan xem xét, điều chỉnh dữ liệu thông tin tín dụng về bản thân nếu phát hiện có sai sót.

   - Khiếu nại khi phát hiện thông tin tín dụng của mình có sai sót theo quy định.

   - Khách hàng vay có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin tín dụng cho CIC hoặc tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác có liên quan trong quá trình xử lý khiếu nại.

   - Thanh toán đầy đủ, kịp thời phí khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của CIC.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn