Quyền và nghĩa vụ của Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam về phòng thủ dân sự

Ngày hỏi:01/09/2017

Quyền và nghĩa vụ của Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoạt động phòng thủ dân sự được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phạm Đình Thọ. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến các cơ quan, đơn vị quân đội, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trung ương trong hoạt động phòng thủ dân sự. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, quyền và nghĩa vụ của Tổng cục Ký thuật Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoạt động phòng thủ dân sự được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phạm Đình Thọ (dinhtho*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và nghĩa vụ của Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoạt động phòng thủ dân sự được quy định tại Điều 4 Thông tư 10/2010/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trung ương thực hiện Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. Cụ thể là:

   1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ Quốc phòng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quân đội xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác kỹ thuật khi thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

   2. Tham mưu, hướng dẫn cơ quan quân sự địa phương chỉ đạo ngành kỹ thuật thuộc quyền phối hợp với các ngành liên quan của địa phương thực hiện việc tạo nguồn kỹ thuật bảo đảm tại chỗ đáp ứng cho nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Theo dõi, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc bảo đảm kỹ thuật trong phòng thủ dân sự, báo cáo cơ quan thường trực phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng. Tham gia chỉ đạo diễn tập, hội thi, hội thao phòng thủ dân sự theo chức năng, nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao.

   3. Phối hợp với Cục Quân lực và các cơ quan liên quan giúp Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc sản xuất, quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị, vật tư kỹ thuật bảo đảm cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Chỉ đạo và tham mưu hướng dẫn công tác bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khi xử lý các tình huống về phòng thủ dân sự của Quân đội và Dân quân tự vệ. Tổng hợp những nội dung có liên quan đến kết quả bảo đảm kỹ thuật cho Quân đội và Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, báo cáo cơ quan thường trực phòng thủ dân sự và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoạt động phòng thủ dân sự. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 10/2010/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn