Quyền và trách nhiệm của người chất vấn trong Đảng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/12/2019

Bạn Ngọc Minh có mail là ngocminh***@gmail.com gửi thắc mắc về cho Ban biên tập mong nhận phản hồi. Quyền và trách nhiệm của người chất vấn trong Đảng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền và trách nhiệm của người chất vấn trong Đảng được được quy định tại Điều 8 Quy định 208-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   1- Quyền của người chất vấn

   a) Yêu cầu người trả lời chất vấn trả lời những nội dung chất vấn theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

   b) Nếu người trả lời chất vấn không trả lời đúng nội dung chất vấn thì người chất vấn được đề nghị ban tổ chức hội nghị hoặc người chủ trì chỉ đạo để đối tượng chất vấn thực hiện.

   2- Trách nhiệm của người chất vấn

   a) Chất vấn đúng đối tượng, nội dung và các quy định tại Quy chế này.

   b) Công khai rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ của mình, nêu rõ nội dung chất vấn và tổ chức đảng hoặc đảng viên có trách nhiệm trả lời chất vấn.

   c) Gửi nội dung chất vấn cho người trả lời chất vấn theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

   d) Cung cấp tài liệu có liên quan đến nội dung chất vấn (nếu có).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn