Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ trong tố cáo được gửi cho ai?

Ngày hỏi:16/05/2020

Cho em hỏi, khi 1 người thực hiện việc tố cáo có yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ sẽ được gửi cho ai?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 52 Luật Tố cáo năm 2018 quy định như sau:

   - Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người được bảo vệ, người giải quyết tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

   Như vậy, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo được gửi cho những người sau đây:

   - Người được bảo vệ;

   - Người giải quyết tố cáo;

   - Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn