Quyết định điều động của Thủ tướng Chính phủ có phải là VBQPPL?

Ngày hỏi:19/08/2021

Xin hỏi, theo quy định hiện hành thì Quyết định điều động của Thủ tướng Chính phủ cho cấp dưới thì có phải là VBQPPL?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định như sau:

   Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

   - Phê duyệt chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch;

   - Giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho cơ quan, đơn vị;

   - ...

   - Khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác;

   Như vậy, đối với Quyết định điều động của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp này và đối chiếu quy định pháp luật thì không được xem là văn bản quy phạm pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn