Quyết định quản lý tại gia đình được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:23/12/2016

Quyết định quản lý tại gia đình được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm cán bộ xã. Tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập hỗ trợ. Quyết định quản lý tại gia đình được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Phương Huyền (huyen****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyết định quản lý tại gia đình được quy định tại Điều 24 Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau:

   1. Quyết định quản lý tại gia đình gồm các nội dung cơ bản sau đây:

   a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   b) Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;

   c) Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người chưa thành niên;

   d) Lý do áp dụng;

   đ) Họ, tên, nơi cư trú của cha mẹ hoặc người giám hộ;

   e) Thời hạn áp dụng, ngày thi hành quyết định;

   g) Tên tổ chức, cá nhân phối hợp giám sát;

   h) Trách nhiệm của người chưa thành niên nếu tiếp tục vi phạm pháp luật;

   i) Quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

   2. Quyết định quản lý tại gia đình có hiệu lực kể từ ngày ký.

   3. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày có hiệu lực, quyết định được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên và tổ chức, cá nhân phối hợp giám sát người chưa thành niên để thực hiện.

   Trên đây là quy định về Quyết định quản lý tại gia đình. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 111/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn