Ra khỏi cấp ủy chi bộ có bị bãi nhiệm chức đại biểu HĐND không?

Ngày hỏi:02/12/2019

Khi tôi xin ra khỏi cấp ủy chi bộ thì phải nghĩ làm tổ trưởng dân phố và đại biểu HĐND luôn phải không. Xin cho biết luật có quy định như vậy không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 102 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định các trường hợp đại biểu hội đồng nhân dân như sau:

   "Đại biểu Hội đồng nhân dân không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị Hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm."

   Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 11 Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành, có quy định:

   Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố khi không còn được nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân cấp xã, vi phạm pháp luật và các quy định của cấp trên thì có thể bị cử tri bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc có ít nhất một phần ba tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố kiến nghị.

   Như vậy, đại biểu HĐND bị bãi nhiệm khi không đáp ứng tiêu chuẩn, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Tổ trưởng tổ dân phố có thể bị cử tri bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc có ít nhất một phần ba tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố kiến nghị.

   Còn trường hợp bạn xin ra khỏi cấp ủy chi bộ mà vẫn đủ tiêu chuẩn và vẫn được sự tín nhiệm đối với hai vị trí đại biểu HĐND và tổ trưởng tổ dân phố thì không ảnh hưởng đến hai vị trí này.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT