Rà soát Tiêu chuẩn quân sự được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/05/2020

Cho hỏi việc rà soát Tiêu chuẩn quân sự được quy định như thế nào? Mong được hỗ trợ từ anh chị. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 25 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định việc rà soát Tiêu chuẩn quân sự, cụ thể như sau:

   - TCQS được rà soát định kỳ 05 năm một lần hoặc sớm hơn khi cần thiết kế từ ngày ký ban hành;

   - Hằng năm, cơ quan Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, cục chuyên ngành có trách nhiệm lập danh mục TCQS đến thời hạn rà soát, thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan;

   - Cơ quan Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát TCQS được thông báo theo yêu cầu quy định tại Điều 4 Thông tư này và các quy định khác có liên quan;

   - Kết quả rà soát TCQS của cơ quan, đơn vị được lập thành các danh mục sau: Danh mục TCQS còn hiệu lực; danh mục TCQS sửa đổi, bổ sung, thay thế; danh mục TCQS bãi bỏ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn