Sau bầu cử, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tiếp xúc cử tri không?

Ngày hỏi:11/05/2016
Sau bầu cử, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tiếp xúc cử tri không?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Điều 94 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

   1. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

   2. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.

   Như vậy, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tiếp xúc cử tri theo quy định nêu trên.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đại biểu Hội đồng nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn