Sĩ quan Công an nhân dân có chức vụ Tư lệnh hay không?

Ngày hỏi:25/06/2021

Theo quy định hiện hành thì trong Sĩ quan Công an nhân dân có chức vụ Tư lệnh hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Công an nhân dân 2018 quy định như sau:

   1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan Công an nhân dân bao gồm:

   a) Bộ trưởng Bộ Công an;

   b) Cục trưởng, Tư lệnh;

   c) Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   d) Trưởng phòng; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Trung đoàn trưởng;

   đ) Đội trưởng; Trưởng Công an xã, phường, thị trấn; Tiểu đoàn trưởng;

   e) Đại đội trưởng;

   g) Trung đội trưởng;

   h) Tiểu đội trưởng.

   Như vậy, đối với chức vụ cơ bản của sĩ quan Công an nhân dân trong đó sẽ có chức vụ là Tư lệnh theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn